Детска градина РАДОСТ


Чуй, морето пляска със вълни, радост край брега звъни, ще ви чакаме със благост в детската градина "РАДОСТ"! Мисията на ДГ "Радост" представя организацията пред света и изпълнява обединяваща и вдъхновяваща роля: "...да действа на общинско, регионално, национално и международно ниво". В нашата модерна градина създаваме условия за развиване на личността на детето и качетсвено предучилищно образование!

Get Adobe Flash player

Проектното предложение „Напред със STEAM в детската градина“ по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1 "Образователна мобилност за граждани", сектор "Училищно образование" е одобрено за финансиране. 


Изключително сме горди от факта, че за осем поредни години, от 2016 година досега, имаме осем спечелени проекта по Програма „Еразъм+“ – пет от тях като координатор по Ключова дейност 1.


Настоящият проект има за цел да допринесе за подобряване на педагогическите компетентности на учителите за прилагане на съвременни и иновативни STEAM преподавателски подходи, както и за развиване у децата на ключови личностни компетентности и умения чрез STEAM-базирано обучение.


Предучилищната възраст е най-сензитивният период от развитието на човека. През него децата придобиват жизнено важни знания, умения и нагласи, необходими им за успешна бъдеща реализация. Децата са естествени изследователи, родени да изпробват и откриват света около тях. Поставени в STEAM среда и чрез STEAM образование още от ранните им образователни години, ще имат добра основа за учене и ще продължат и в зряла възраст. Включването на STEAM в ранното образование на децата е жизнено важно за тях, за да придобият функционална грамотност – дава възможности за решаване на проблеми и възможност от ранна детска възраст да изучават различни професии и да се насочат към някоя от тях съобразно собственият им потенциал и възможности. Ученето в STEAM среда е лесно и приятно. Мозъкът е ангажиран и работи по различен начин. Всяко дете се превръща в изследовател, мотивиран да търси нови знания, които после да прилага в ежедневието си.

ДГ „Радост“ с филиал в кв. Крайморие приключи успешно проект „Игри на волята и йога в детската градина – щастливи учители, щастливи деца“ по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1 "Образователна мобилност за граждани", сектор "Училищно образование".

Настоящият проект допринесе за повишаване ефективността на педагогическия труд, самоусъвършенстване и развиване на професионалните компетенции на учителите, както и за стимулиране комплексното развитие на децата от най-ранна детска възраст за добро здравословно състояние, дееспособност, познавателна активност и емоционална удовлетвореност.

Чрез участието в обученията учителите развиха своята креативност при използване на нестандартни подходи на базата на игровата и спортна дейност, с усилено използване на игри и техники, поставящи децата в активна позиция. Учителите, участници в курсовете за квалификация, споделиха иновативни обучителни практики и интерактивни методи на педагогическо взаимодействие пред останалите членове на педагогическия екип на нашата ДГ, пред родители, пред учители от други детски градини и училища.

Участието на децата в групи по йога и игри на волята насърчи личностното им развитие, повиши интереса на децата към двигателната активност и творчеството, стимулира емоционалното и поведенческо им израстване за подпомагане на адаптацията, индивидуалното развитие, здравето и продуктивността на личността, за да растат децата здрави, щастливи и хармонични.

 

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU) , с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

Проектът е на обща стойност 109 562 541,93 лева и е с продължителност 35 месеца.

За периода на участието на ДГ „Радост“ в проекта, от 01.10.2023 Г до 31.12.2023 г.,  стойността на реализираните разходи е 14526 лева.

ДГ „Радост“ с филиал в кв. Крайморие спечели проект за квалификация по Програма „Еразъм+“

Проектното предложение „Игри на волята и йога в детската градина – щастливи учители, щастливи деца“ по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1 "Образователна мобилност за граждани", сектор "Училищно образование" е одобрено за финансиране.

Изключително сме горди от факта, че за седем поредни години, от 2016 година досега, имаме седем спечелени проекта по Програма „Еразъм+“ – четири от тях като координатор по Ключова дейност 1.

Настоящият проект има за цел да допринесе за повишаване ефективността на педагогическия труд, самоусъвършенстване и развиване на професионалните компетенции на учителите, както и за стимулиране комплексното развитие на децата от най-ранна детска възраст за добро здравословно състояние, дееспособност, познавателна активност и емоционална удовлетвореност .

Чрез участието в обученията ще се развие креативността на учителите при използване на нестандартни подходи на базата на игровата и спортна дейност, с усилено използване на игри и техники, поставящи децата в активна позиция. Учителите, участници в курсовете за квалификация, ще споделят иновативни обучителни практики и  интерактивни методи на педагогическо взаимодействие пред останалите членове на педагогическия екип на нашата ДГ, пред родители, пред учители от други детски градини и училища, РУО на МОН, Община, ЦПЛР, студенти ПНУП.

Участието на децата в групи по йога и игри на волята ще насърчи личностното им развитие, ще повиши интереса на децата към двигателната активност и творчеството, ще стимулира емоционалното и поведенческо им израстване за подпомагане на адаптацията, индивидуалното развитие, здравето и продуктивността на личността, за да растат децата здрави, щастливи и хармонични.

 

 

 

Много ентусиазирани и с прекрасно слънчево настроение, тръгнахме из красивите бургаски улички. Спирахме и проведохме кратки беседи и наблюдение на знакови места в града – сградата на община Бургас, Часовника и др.

Бяхме свидетели на ритуалите за Богоявление – освещаването на бойните знамена и хвърлянето на кръста.

С особено вълнение се включихме и в празничната програма по повод 174-та годишнина  от рождението на Христо Ботев. Пред паметника на великия поет и революционер в Морската градина, изслушахме рецитал със стихове на поета, изпълнения на Духов оркестър – Бургас, разкази за революционното дело и героичната саможертва на великия българин. Поднесохме цветя. Сведохме глави и коленичихме пред героичния му подвиг.

Дядо Владика специално благослови и поръси със светена вода всяко дете. Като единствена присъстваща детска градина се радвахме на огромно внимание и симпатии от кмета на община Бургас – г-н Димитър Николов, видни общественици, много граждани и журналисти.

Особено вълнение у децата предизвикаха военните ритуали и снимката с военнослужещите от Военноморска база „Бургас“ – Атия.

Горди сме, че запалихме чувства на патриотизъм и родолюбие у нашите малки възпитаници!!!

 

Може да разгледате още снимки от нашия прекрасен ден ТУК.

https://1drv.ms/u/s!AvR6d9cDlG0igwEaVvRS7xZg8Nle?e=Ddsh9U

 

И да ни видите ТУК.

https://www.facebook.com/100000579907733/videos/590731305357116/

https://fb.watch/amVCQ80oNK/

Детска градина „Радост приключи успешно проект „Играй, движи се, дишай“ по Програма Еразъм+

 

„Най-добрият начин да направим децата добри е да ги направим щастливи.“ – казва Оскар Уайлд. Ние, педагози и родители знаем, че това би се постигнало с осигуряване на среда, в която всички участници в образованието – деца, родители и учители ще се чувстват сигурни, спокойни, радостни и удовлетворени.

Колеги и деца от ДГ в Манавгат, Анталия  – Турция бяха нашите мили партньори по проекта. По време на визитата наблюдавахме и анализирахме иновативни педагогически практики, насочени към повишаване физическата култура на децата от предучилищна възраст, споделяхме идеи за образованието, получихме и разпространявахме опит, водени от идеята, че само с общи усилия ще можем да запалим и поддържаме огъня на знанието и стремежа към развитие. Нашата основна цел е да стимулираме комплексното развитие на децата от най-ранна възраст за добро здравословно състояние, дееспособност, познавателна активност и емоционална удовлетвореност от двигателната дейност.

Талантливите деца на ДГ „Радост“ представиха своите прекрасни изпълнения в рамките на европейски проект „ИГРАЙ, ДВИЖИ СЕ, ДИШАЙ“ по Програма „Еразъм+“ на ДГ „Радост“ с филиал в кв. Крайморие. Хепънингът показа продукцията на децата от групата по йога и съзнателно дишане, групите по здравословна гимнастика, спортно-подготвителни игри и аеробни танци в ДГ „Радост“ – Централна градска част, Филиал Крайморие и на красивия морски бряг на Черно море.

Може да се насладите на прекрасните изпълнения на децата тук:

https://www.youtube.com/watch?v=YwJus8x5Nao

 

Сборник с успешни европейски практики за активна физическа дейност на децата от предучилищна възраст

Copyright © 2024 ДГ Радост   Rights Reserved.