Детска градина РАДОСТ


Чуй, морето пляска със вълни, радост край брега звъни, ще ви чакаме със благост в детската градина "РАДОСТ"! Мисията на ДГ "Радост" представя организацията пред света и изпълнява обединяваща и вдъхновяваща роля: "...да действа на общинско, регионално, национално и международно ниво". В нашата модерна градина създаваме условия за развиване на личността на детето и качетсвено предучилищно образование!

Get Adobe Flash player

Група „Слънце”

Старши учител: Ваня Кирова

Учител: Мануела Авджиева

Помощник-възпитател: Лазарина Драгоманова

Мото:

“Днес мечтаем, утре ще летим!

Тук растем с любов и ласки като цвят на пролетта.

Всеки ден е детски празник, в тази слънчева страна.

Казват, детската градина е държава на света,

на игри, мечти и песни – рай за малките деца.”

 

Група „Слънце" е гостоприемна среда за активност с креативно съдържание, с атмосфера за съпреживяване и взаимопомощ. Тук играят, мислят и споделят усмихнати и любознателни деца. Създадени са условия за целенасочена комуникация, споделена радост, чувство на съвместност и постигане на положителни резултати.

Усилията на екипа са насочени към осигуряване на здравословни и безопасни условия за възпитание и обучение на децата. Цялостният процес е подчинен на основната ни цел: формиране на детска личност, притежаваща знания, умения, навици, самочувствие, социално поведение и самобитност. Децата се подготвят за училище, като се учат да бъдат отговорни, да довършват започнатото, да могат и да знаят, да вярват, че всичко е възможно. У тях се формират културни и национални ценности, любов към Родината, доброта и съчувствие към другите. Децата са нашето несметно богатство и нашето бъдеще, за което всяка секунда трябва да полагаме необходимите грижи, за да могат малчуганите да растат здрави и пълноценни.

Нашият екип притежава професионална деликатност, педагогическа култура и компетентност в общуването със семейството и различни структури и организации. Прилага разнообразни форми за работа с родителите с цел приобщаването им към възпитателния процес в детската градина. Ние работим по национални и международни проекти и това допълнително възпитава и обогатява децата.

Copyright © 2024 ДГ Радост   Rights Reserved.