Детска градина РАДОСТ


Чуй, морето пляска със вълни, радост край брега звъни, ще ви чакаме със благост в детската градина "РАДОСТ"! Мисията на ДГ "Радост" представя организацията пред света и изпълнява обединяваща и вдъхновяваща роля: "...да действа на общинско, регионално, национално и международно ниво". В нашата модерна градина създаваме условия за развиване на личността на детето и качетсвено предучилищно образование!

Get Adobe Flash player

ДОБРЕ ДОШЛИ В ДЕТСКА ГРАДИНА "РАДОСТ"!

ДГ "Радост" с филиал в кв. Крайморие е едно от най-старите детски заведения в гр. Бургас. Със своята 70-годишна история, нашата детска градина се утвърди като привлекателна и модерна детска градина, в която са създадени всички условия за развиване личността на детето и осъществяване на качествено предучилищно образование спрямо европейските и националните приоритети. ДГ "Радост" с филиал в кв. Крайморие се стреми да изгради иновационна образователна среда за достъп и равен шанс за предучилищно възпитание на всички деца. Детската градина е социална институция, която изпълнява важна обществена поръчка - образователно-възпитателна работа, здравеопазване, подготовка на децата за постъпване в първи клас и формиране на определени умения и навици за адаптиране към нова среда. Екип от 36 души се грижи за 260 деца. Детското заведение предлага обучение и възпитание на деца от 2 до 7 годишна възраст, разпределени в 8 групи, 2 от които във филиала в кв.Крайморие.

Днес, в  условия на демократизъм и приобщаване към европейските ценности, където като теза се приема, че "Качеството на образованието е равно на качеството на живота", както и връзката на ПУО със стратегията на Европейския съюз за "Учене през целия живот", Националната стратегия за учене през целия живот 2014-2020 г. и Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри 2014-2020 г., учители и помощен персонал на ДГ "Радост" са целеустремени към повишаване ефективността на педагогическия труд, към самоусъвършенстване и развиване на професионалните компетенции, използвайки съвременни методи на творческо обучение и възпитание чрез запознаване, съпоставяне и прилагане на европейски обучителни практики и интерактивни методи на педагогическо взаимодействие; към търсене на тематично разнообразие, както и на широки възможности за споделяне на изследователски проникновения и постижения; към създаване на  условия, които ще градят нови личности - свободни, морални и инициативни, насърчавайки ще вдъхват сигурност, за да се чувстват децата спокойни, обичани и щастливи, разбирани и значими, да изразяват желанията си, да вземат решения, да могат да "живеят с другите" - да ги разбират и уважават, независимо от различията.

Екипът на детска градина "Радост" обединява усилията си, с реализиране на национални и международни проекти, да се формират идеи и партньорства чрез разширяване възможностите за сътрудничество, включително и с чуждестранни партньори; да се повишава интересът към ученето и да се създават нагласи за УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ.

Мисията на ДГ "Радост" представя организацията пред света и изпълнява обединяваща и вдъхновяваща роля: "...да действа на общинско, регионално, национално и международно ниво".

Copyright © 2024 ДГ Радост   Rights Reserved.