Детска градина РАДОСТ


Чуй, морето пляска със вълни, радост край брега звъни, ще ви чакаме със благост в детската градина "РАДОСТ"! Мисията на ДГ "Радост" представя организацията пред света и изпълнява обединяваща и вдъхновяваща роля: "...да действа на общинско, регионално, национално и международно ниво". В нашата модерна градина създаваме условия за развиване на личността на детето и качетсвено предучилищно образование!

Get Adobe Flash player

Приемът на децата в Детска градина Радост- гр. Бургас се извършва по електронен път.

Всички деца, кандидатстващи за приемане в общинските детски градини и ясли на територията на Община Бургас се регистрират в Електронната система за записване на деца в детски градини и ясли на територията на Община Бургас.

Класирането при приема на деца се осъществява на базата на точкова система.

Всяка година Община Бургас публикува ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА  в общински самостоятелни детски ясли, детски градини и полудневни подготвителни групи на територията на община Бургас.

Извън електронния прием, в детската градина могат да се приемат деца, единствено при наличие на свободни места в групите.

Copyright © 2024 ДГ Радост   Rights Reserved.