Детска градина РАДОСТ


Чуй, морето пляска със вълни, радост край брега звъни, ще ви чакаме със благост в детската градина "РАДОСТ"! Мисията на ДГ "Радост" представя организацията пред света и изпълнява обединяваща и вдъхновяваща роля: "...да действа на общинско, регионално, национално и международно ниво". В нашата модерна градина създаваме условия за развиване на личността на детето и качетсвено предучилищно образование!

Get Adobe Flash player

Бюджет 2024 година

§ Начален план за 2024 година

 

*****************************************************************

Архив за 2023 година

§ Начален план и първо тримесечие 2023 година

§ Отчет на бюджета за 2023 година - 1-во тримесечие

§ Отчет на бюджета за 2023 година - 2-ро тримесечие

§ Отчет на бюджета за 2023 година - 3-то тримесечие

§ Отчет на бюджета за 2023 година - 4-то тримесечие

*****************************************************************

Архив за 2022 година

§ Отчет на бюджета за 2022 година - 4-то тримесечие

§ Отчет на бюджета за 2022 година - 2-ро тримесечие

§ Отчет на бюджета за 2022 година - 1-во тримесечие

§ Начален план и първо тримесечие 2022 година

*****************************************************************

Архив за 2021 година

§  БЮДЖЕТ 2021 - Начален план

§  БЮДЖЕТ на ДГ Радост за 2020 година

§  Отчет на бюджета за 2021 година - 1-во тримесечие

§  Отчет на бюджета за 2021 година - 2-ро тримесечие

§  Отчет на бюджета за 2021 година - 3-ро тримесечие

§  Отчет на бюджета за 2021 година - 4-ро тримесечие

*****************************************************************

Архив за 2020 година:

§ Отчет на бюджета за 2020 година - 1-во тримесечие

§ Отчет на бюджета за 2020 година - 2-ро тримесечие

§ Отчет на бюджета за 2020 година - 3-то тримесечие

§ Отчет на бюджета за 2020 година - 4-то тримесечие

 ******************************************************************************

Архив за 2019 година:

§ Отчет на бюджета за 2019 година - 4-то тримесечие

§ Отчет на бюджета за 2019 година - 3-то тримесечие

§ Отчет на бюджета за 2019 година - 2-ро тримесечие

 

Copyright © 2024 ДГ Радост   Rights Reserved.