Детска градина РАДОСТ


Чуй, морето пляска със вълни, радост край брега звъни, ще ви чакаме със благост в детската градина "РАДОСТ"! Мисията на ДГ "Радост" представя организацията пред света и изпълнява обединяваща и вдъхновяваща роля: "...да действа на общинско, регионално, национално и международно ниво". В нашата модерна градина създаваме условия за развиване на личността на детето и качетсвено предучилищно образование!

Get Adobe Flash player

Група „Веселушко”

Старши учител: Стоянка Стоянова

Старши учител: Зелиха Ахмед

Помощник-възпитател: Женя Стойкова

 

           „Веселушко”

Ние сме децата, които се смеят,

слушат приказки и песни пеят.

Ние сме децата, които щастливо играят

света откриват, питат и искат да знаят.

Ние сме децата, които обичате,

гледате с радост и нежно наричате.

 

Ние сме вашето утре,

вашият смисъл, щастие, дом.

Ние сме деца засмени,

ние сме тези, които обичат,

веселушковци да ги наричат!

 

Който пее, който знае,

Да се смее и играе,

И шегите той обича –

Веселушко се нарича!

 

Който правилата спазва –

Веселушко той се казва!

Няма тайна да се крие –

Веселушковци сме ние!

Copyright © 2024 ДГ Радост   Rights Reserved.