Детска градина РАДОСТ


Чуй, морето пляска със вълни, радост край брега звъни, ще ви чакаме със благост в детската градина "РАДОСТ"! Мисията на ДГ "Радост" представя организацията пред света и изпълнява обединяваща и вдъхновяваща роля: "...да действа на общинско, регионално, национално и международно ниво". В нашата модерна градина създаваме условия за развиване на личността на детето и качетсвено предучилищно образование!

Get Adobe Flash player

Група „Гъбка”

Старши учител: Мими Димитрова

Учител: Мария Караянева

Помощник-възпитател: Таня Христова

„Може да не можем да подготвим бъдещето на децата си, но поне можем да подготвим децата си за бъдещето” - Цицерон

„ Детето трябва да се приема с благоговение, да се възпитава в любов и да се пуска на свобода” - Р. Щайнер

Ние, педагозите от гр. „ Гъбка“ искаме децата да получават най-доброто от нас. Да съпреживяват истинските неща в живота, да се радват на красивото, да правят добро, да могат да отстояват мечтите си, да търсят верния път и да постигат желанията си, да се борят, да откриват, да съграждат. Работим за създаване на богата стимулираща среда, която да дава възможност на всяко дете, независимо от равнището на неговото развитие, демократично да избира според своите сили и възможности, потребности и интереси. Средата, стимулираща развитието на детето, е адекватна на реалната среда, заобикаляща и възрастните, защото децата искат да правят онова, което правят и възрастните. Работим за това, детето да разбере, че то е добър, любвеобилен човек, който трябва да бъде уважаван за това, което е, а не възхваляван за това, което прави.

Copyright © 2024 ДГ Радост   Rights Reserved.