Детска градина РАДОСТ


Чуй, морето пляска със вълни, радост край брега звъни, ще ви чакаме със благост в детската градина "РАДОСТ"! Мисията на ДГ "Радост" представя организацията пред света и изпълнява обединяваща и вдъхновяваща роля: "...да действа на общинско, регионално, национално и международно ниво". В нашата модерна градина създаваме условия за развиване на личността на детето и качетсвено предучилищно образование!

Get Adobe Flash player

Група „Крайморски песъчинки“

Старши учител: Ира Долапчиева

Учител: Красимира Узунова

Помощник-възпитател: Султанка Иванова

Група „Крайморски песъчинки” е смесена и се състои от весели, слънчеви и много будни деца от 5 до 7 годишна възраст. За подготовката на децата от подготвителната група работим с учебни помагала по дидактична система „Изкуства”.

За да се адаптират в чисто житейски аспект, се грижим освен за тяхното базисно ограмотяване, и за психическото и физическо развитие и потенциал, за да се развият и усъвършенстват във времето и да подпомогнат растежа на едно здравомислещо, уверено и решително поколение.

През учебната 2018–2019 год. в ДГ „Радост” с Филиал в     кв.Крайморие, стартира работа по проектите „Сами в света”, „Креативни учители – креативни деца”, “Големият лов на растенията“ с активното участие на учителите и най-вече на децата, които всеотдайно се грижат в стриктното изпълнение на задачите от всеки етап. Резултатите от всички етапи по проектите и креативността на децата в ежедневните дейности и ситуации, биват излагани в градината и на страниците на съответната платформа.

Copyright © 2024 ДГ Радост   Rights Reserved.