Детска градина РАДОСТ


Чуй, морето пляска със вълни, радост край брега звъни, ще ви чакаме със благост в детската градина "РАДОСТ"! Мисията на ДГ "Радост" представя организацията пред света и изпълнява обединяваща и вдъхновяваща роля: "...да действа на общинско, регионално, национално и международно ниво". В нашата модерна градина създаваме условия за развиване на личността на детето и качетсвено предучилищно образование!

Get Adobe Flash player

Програма „Еразъм+”

2014 - 2020 г.

 КД 1

Образователна мобилност за граждани,

сектор „Училищно образование”

КД 2

Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики

„Стратегически партньорства”,

сектор „Училищно образование”

 

 

Copyright © 2024 ДГ Радост   Rights Reserved.