Детска градина РАДОСТ


Чуй, морето пляска със вълни, радост край брега звъни, ще ви чакаме със благост в детската градина "РАДОСТ"! Мисията на ДГ "Радост" представя организацията пред света и изпълнява обединяваща и вдъхновяваща роля: "...да действа на общинско, регионално, национално и международно ниво". В нашата модерна градина създаваме условия за развиване на личността на детето и качетсвено предучилищно образование!

Get Adobe Flash player

ДГ „Радост“ с филиал в кв. Крайморие спечели проект за квалификация по Програма „Еразъм+“

Проектното предложение „Игри на волята и йога в детската градина – щастливи учители, щастливи деца“ по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1 "Образователна мобилност за граждани", сектор "Училищно образование" е одобрено за финансиране.

Изключително сме горди от факта, че за седем поредни години, от 2016 година досега, имаме седем спечелени проекта по Програма „Еразъм+“ – четири от тях като координатор по Ключова дейност 1.

Настоящият проект има за цел да допринесе за повишаване ефективността на педагогическия труд, самоусъвършенстване и развиване на професионалните компетенции на учителите, както и за стимулиране комплексното развитие на децата от най-ранна детска възраст за добро здравословно състояние, дееспособност, познавателна активност и емоционална удовлетвореност .

Чрез участието в обученията ще се развие креативността на учителите при използване на нестандартни подходи на базата на игровата и спортна дейност, с усилено използване на игри и техники, поставящи децата в активна позиция. Учителите, участници в курсовете за квалификация, ще споделят иновативни обучителни практики и  интерактивни методи на педагогическо взаимодействие пред останалите членове на педагогическия екип на нашата ДГ, пред родители, пред учители от други детски градини и училища, РУО на МОН, Община, ЦПЛР, студенти ПНУП.

Участието на децата в групи по йога и игри на волята ще насърчи личностното им развитие, ще повиши интереса на децата към двигателната активност и творчеството, ще стимулира емоционалното и поведенческо им израстване за подпомагане на адаптацията, индивидуалното развитие, здравето и продуктивността на личността, за да растат децата здрави, щастливи и хармонични.

 

Copyright © 2024 ДГ Радост   Rights Reserved.