Детска градина РАДОСТ


Чуй, морето пляска със вълни, радост край брега звъни, ще ви чакаме със благост в детската градина "РАДОСТ"! Мисията на ДГ "Радост" представя организацията пред света и изпълнява обединяваща и вдъхновяваща роля: "...да действа на общинско, регионално, национално и международно ниво". В нашата модерна градина създаваме условия за развиване на личността на детето и качетсвено предучилищно образование!

Get Adobe Flash player

ДГ „Радост“ с филиал в кв. Крайморие приключи успешно проект „Игри на волята и йога в детската градина – щастливи учители, щастливи деца“ по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1 "Образователна мобилност за граждани", сектор "Училищно образование".

Настоящият проект допринесе за повишаване ефективността на педагогическия труд, самоусъвършенстване и развиване на професионалните компетенции на учителите, както и за стимулиране комплексното развитие на децата от най-ранна детска възраст за добро здравословно състояние, дееспособност, познавателна активност и емоционална удовлетвореност.

Чрез участието в обученията учителите развиха своята креативност при използване на нестандартни подходи на базата на игровата и спортна дейност, с усилено използване на игри и техники, поставящи децата в активна позиция. Учителите, участници в курсовете за квалификация, споделиха иновативни обучителни практики и интерактивни методи на педагогическо взаимодействие пред останалите членове на педагогическия екип на нашата ДГ, пред родители, пред учители от други детски градини и училища.

Участието на децата в групи по йога и игри на волята насърчи личностното им развитие, повиши интереса на децата към двигателната активност и творчеството, стимулира емоционалното и поведенческо им израстване за подпомагане на адаптацията, индивидуалното развитие, здравето и продуктивността на личността, за да растат децата здрави, щастливи и хармонични.

Copyright © 2024 ДГ Радост   Rights Reserved.