Детска градина РАДОСТ


Чуй, морето пляска със вълни, радост край брега звъни, ще ви чакаме със благост в детската градина "РАДОСТ"! Мисията на ДГ "Радост" представя организацията пред света и изпълнява обединяваща и вдъхновяваща роля: "...да действа на общинско, регионално, национално и международно ниво". В нашата модерна градина създаваме условия за развиване на личността на детето и качетсвено предучилищно образование!

Get Adobe Flash player

Проектното предложение „Напред със STEAM в детската градина“ по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1 "Образователна мобилност за граждани", сектор "Училищно образование" е одобрено за финансиране. 


Изключително сме горди от факта, че за осем поредни години, от 2016 година досега, имаме осем спечелени проекта по Програма „Еразъм+“ – пет от тях като координатор по Ключова дейност 1.


Настоящият проект има за цел да допринесе за подобряване на педагогическите компетентности на учителите за прилагане на съвременни и иновативни STEAM преподавателски подходи, както и за развиване у децата на ключови личностни компетентности и умения чрез STEAM-базирано обучение.


Предучилищната възраст е най-сензитивният период от развитието на човека. През него децата придобиват жизнено важни знания, умения и нагласи, необходими им за успешна бъдеща реализация. Децата са естествени изследователи, родени да изпробват и откриват света около тях. Поставени в STEAM среда и чрез STEAM образование още от ранните им образователни години, ще имат добра основа за учене и ще продължат и в зряла възраст. Включването на STEAM в ранното образование на децата е жизнено важно за тях, за да придобият функционална грамотност – дава възможности за решаване на проблеми и възможност от ранна детска възраст да изучават различни професии и да се насочат към някоя от тях съобразно собственият им потенциал и възможности. Ученето в STEAM среда е лесно и приятно. Мозъкът е ангажиран и работи по различен начин. Всяко дете се превръща в изследовател, мотивиран да търси нови знания, които после да прилага в ежедневието си.

Copyright © 2024 ДГ Радост   Rights Reserved.